Trung Tín PC chấp nhận thanh toán qua 2 hình thức sau:

Thanh toán Tiền mặt

tại 61 Bùi Công Trừng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thanh toán Chuyển khoản

CONG TY TNHH DTPT CONG NGHE TRUNG TIN
Số TK: 1015167470
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Thanh Khê